ORCA-Hub: roboter til offshore energi

Prosjektakronym
ORCA Hub

Storbritannias robotikk og kunstig intelligens hub for "Offshore Robotics for Certification of Assets" (ORCA Hub), er et FoUoI prosjekt med 5 universiteter og 30+ bedrifter som skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer, for å muliggjøre billigere, sikrere og mer effektive operasjoner og arbeidsrutiner.

ORCA-huben skal studere, integrere, validere og distribuere eksterne AIS-løsninger som kan fungere med eksisterende og fremtidige offshore energisystemer og sensorer, samt samvirke sikkert i autonome eller semi-autonome moduser i komplekse omgivelser, i samarbeid med eksterne operatører. Målet er at ved bruk av slike robotiserte systemer offshore, vil behovet for personell reduseres. For å gjøre dette mulig, trenger den eksterne operatøren et høyt nivå av situasjonsbevissthet, og nøkkelen til dette er gjennomsiktigheten av hva de autonome systemene gjør og hvorfor. Denne økte gjennomsiktigheten vil legge til rette for et tillitsfullt forhold, noe som er spesielt viktig når innsatsen er høy og farlig.

Konkret fokus rettes mot:

Sensing og kartlegging: Utvikle teknikker som gjør det mulig for roboter å navigere i og rundt strukturer ved hjelp av nye navigasjonsteknikker, inkludert dyp læring.

Planlegging, kontroll og manipulasjon: Generere realistiske, dynamiske modeller av roboter, miljøet og deres interaksjoner for å underbygge prediktiv planlegging og optimal kontrollalgoritmer.

Intelligent menneskelig-robot-interaksjon med forklarbar kunstig intelligens: Utvikling av multimodale interaksjonsteknikker for å forklare robotadferd og dermed øke gjennomsiktigheten og operatørens effektivitet.

Robot og system selvsertifisering: Utvikling og testing av en praktisk selvsertifiseringsmetodikk for robotteknologi og autonome systemer og sertifisering av selvlærende robotsystemer.

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€40 000 000
Kontakt prosjekt

Lindsay Wilson, Hub Manager, University of St Andrews

David Wavell, Business development, Heriot Watt University