P4SB - vil gjøre oljebasert plast biologisk nedbrytbart

Prosjektakronym
P4SB

Med økt fokus på sirkulærøkonomi og bærekraftige samfunn har EU lagt vekt på gjenvinning og fornybare materialer. P4SB er et teknologisk svar på disse utfordringene, og har som mål å transformere oljebasert plast til biologisk nedbrytbar plast ved hjelp av syntetisk biologi.

Tar i bruk syntetisk biologi

P4SB er et Horisont 2020-prosjekt som skal omskape olje-basert plastavfall til et biologisk nedbrytbart materiale. P4SB tar i bruk konseptuelle og materielle verktøy innen samtidens syntetiske biologi med formål om å skape en bærekraftig og miljøvennlig bio-versjon av oljebasert plast. ­­

Åpner for nye muligheter innen resirkulering

Prosjektet forventes å kunne resultere i en fullstendig bio-basert prosess som vil redusere miljøeffektene av plastavfall, og dermed åpne for nye muligheter innen resirkulering for den europeiske plastindustrien.

Prosjektets offisielle navn er "From Plastic waste to plastic value using Pseudomonas putida synthetic biology – P4SB"

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€7 056 969
EU-tilskudd
€7056968
Kontakt prosjekt

Prof. Lars M. Blank, P4SB Coordinator

E-mail: P4SB@rwth-aachen.de