Partnerships Achieving Communities Tackling early school leaving

Prosjektakronym
PACT

Hvordan kan man styrke elevers muligheter til å bestå skoleløpet og forhindre frafall?

Dette spørsmålet skal prosjektet PACT besvare, ved å se på hvordan skole, hjem og nærmiljø best kan lage en trygg ramme sammen rundt utsatte barn og unge, og hvordan dette kan hjelpe dem til å fullføre deres utdanningsløp.

Oslo Kommune ble Prosjektleder

Oslo Kommune ved Bydel Sagene har blitt prosjektledere i PACT (Partnerships Achieving Communities Tackling early school leaving) sammen med Utdanningsetaten ved Nordpolen Skole, Riga kommune i Latvia og Rotterdam kommune i Nederland. Etter å ha jobbet med temaet hjemme, sendte de ut et partnersøk gjennom Osloregionens Europakontor og nettverket Eurocities og fikk stor respons. Mange var nysgjerrige, da de hadde lignende problemstillinger hjemme. Dermed gir dette prosjektet muligheter til å både finne og teste nye løsninger sammen.

Nye løsninger

Prosjektet ble tildelt 341 611 euro fra EU-programmet Erasmus+ Innovasjon, et program som har som mål å videreutvikle og finne innovative løsninger på dagens utfordringer, blant annet innen utdanning.

Du kan lese mer her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
EU-tilskudd
€341611
Kontakt prosjekt

Susan Guerra
Fagrådgiver
susan.guerra@bsa.oslo.kommune.no
Tlf: 23474792