PoroElastic Road SUrface: an innovation to Avoid Damages to the Environment

Prosjektakronym
PERSUADE

PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk. Gjennom å inkorporere elastisitet i det øverste laget på veier vil man i stor grad undertrykke vibrasjoner fra dekk og på den måten drastisk redusere trafikkstøy.

Poroelastiske materialer

Gjennom prosjektet designet, produserte og demonstrerte prosjektpartnerne poroelastiske veioverflatematerialer (PERS) som bidrar til støyreduksjon. Materialene ble testet ut i fullskala på testbaner med ulike mikser av stein, gummi og bindemiddel, ulike lengder og på veier med ulike trafikkbelastninger i Belgia, Danmark, Polen, Slovenia og Sverige. Prosjektet målte også andre relevante faktorer, som friksjon, vinterføre, støyreduksjon og holdbarhet.

Støyreduksjon på 10 dB

Prosjektet oppnådde støyreduksjoner på rundt 10 dB med de beste PERS-materialene. Videre nådde disse materialene også opp i forhold til krav om friksjon og ytelse på vinterføre. Det ble også utviklet prosedyrer for å håndtere tidlig snøfall og is, både prevantivt og i forhold til ekstra salting. Materialene viste seg å gi tryggere forhold ved tilfeller av brann enn standard asfalt og betongvei. Studier har også vist at PERS-materialene ikke skaper kjemiske farer under konstruksjon og drift.

En bærekraftig løsning

Gjennom en miljøpåvirkningsstudie og kost-nytte-analyse viser prosjektet til at løsningen de har funnet er en bærekraftig, holdbar, sikker og kostnadseffektiv løsning som gir god trafikkstøyreduksjon under visse trafikk og veiforhold. Prosjektet understreker at løsningen hovedsaklig er ment som et alternativ til støybarrierer og steder hvor det ikke er mulig med andre støyreduserende tiltak. 

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 650 637
EU-tilskudd
€3376692
Kontakt prosjekt

Generell kontakt: 

 persuade@fehrl.org

PERSUADE project coordinator:

Dr. Luc Goubert

Belgian Road Research Centre (BRRC)

Woluwedal 42

BE-1200 Brussels

Belgium

tel. +32 2 766 0335

fax. +32 2 767 1780