PowerModules – utvikler revolusjonerende bølgekraftgenerator

Prosjektakronym
PowerModule

Det finske selskapet Wello har utviklet et patentert konsept som kan konvertere bølgekraft til elektrisitet uten bruk av hydrauliske komponenter. Systemet er ikke i kontakt med vann og vil ha liten innvirkning på miljøet. I tillegg har det en forventet markedsstørrelse på flere milliarder Euro.

Selskapet har allerede utviklet et 30 meter langt fartøy, The Penguin, med en asymmetrisk form som skaper en sirkulær bevegelse når bølger passerer. Innovasjonen Power Module er en elektromekanisk innretning som består av en masse som roterer rundt den vertikale generatorens akse. The Penguins bevegelsesmønster er det som fører til at enhetens masse roterer. Konverteren omgjør disse bevegelsene til elektrisitet som går direkte til strømnettet gjennom en undersjøisk kabel.

Tåler høy sjø

Siden 2012 har Wello testet The Penguin ved EMECs (European Marine Energy Centre) testfasiliteter utenfor Orkney i Scotland, og fartøyet har overlevd stormer med bølger på opptil 18 meter. Etter flere vellykkede utplasseringer av The Penguin, er neste steg i prosjektet er å utplassere Wellos bølgekraftkonverter i Baskerland.

Kan installeres i alle typer fartøyer

Gjennom EUs innovasjonsprogram, SMB-instrumentet (nå the EIC Accelerator) har Wello fått støtte til prosjektet og skal videreutvikle innovasjonen samt redusere dens størrelse. Et av formålene med prosjektet er å demonstrere konseptet i fullskala og skape større produksjonsevne. Resultatet vil være en bølgekraftgenerator med kapasitet på 300kW som også kan installeres i ulike typer fartøyer.  Wello har også mål om å kunne installere flere enheter i ett fartøy for å danne såkalte «powerships». En av Wellos konkurransefordeler er at enheten, «Power Module» kan installeres i alle typer fartøyer eller andre offshore installasjoner med bevegelse, og dermed produsere elektrisitet der en ikke har tilgang til strømnettet. Det er også forventet at innovasjonen vil bidra til økonomisk vekst og sysselsetting.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 991 875
EU-tilskudd
€2499999
Kontakt prosjekt

info@wello.eu

Tags