Process Intensification through Adaptable Catalytic Reactors made by 3D Printing

Prosjektakronym
PRINTCR3DIT

PRINTCR3DIT-prosjektet skal bruke 3D-printing for å øke prosessintensiveringen i kjemisk industri ved å tilpasse reaktorer og strukturerte katalysatorer.

Denne fremstillingsteknikken er spesielt nyttig i reaksjoner hvor diffusjon, blanding og/eller varmeoverføring er begrensninger for å nå høyere ytelse. Å bruke 3D-printing vil redusere ressursutnyttelsen av reaktoren, energiforbruket og transportbruk.
Katalytiske reaktorer produserer 90% av kjemikaliene som vi bruker i hverdagen. For å oppnå dekarbonisering av den europeiske økonomien, i samsvar med målene om ressursutnyttelse og energieffektivisering, vil dette prosjektet spille en viktig rolle i industrielle prosesser. 

Tre testmarkeder

Metodikken som prosjektet benytter seg av, skal testes på tre markeder: fine kjemikalier, spesielle kjemikalier og kunstgjødsel, alt fra noen få tonn til millioner av tonn med produksjon hvert år. Dette viser allsidigheten til 3D-printing for reaktor- og katalysatordesign, som ikke kan forbedres med tradisjonelle bygge- og designverktøy. For at prosjektet skal lykkes, må konsortiet løse utfordringer som termisk styring, innovativ reaktordesign og distribusjon. Å bruke metodikken på tre ulike markeder vil gi realistiske data som konsortiet kan bygge videre på før montering av storskala applikasjoner. 

Fremmer økt produktivitet

Anvendelse av 3D-printing til katalytiske reaktorer vil fremme økt produktivitet, et mer konkurransedyktig næringsliv og flere arbeidsplasser i Europa. PRINTCR3DIT er et samarbeid mellom verdensledende næringer, innovative SMB-er, FoU-institusjoner og et universitet som tar sikte på å akselerere utplassering av produkter til markedet.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 493 891
EU-tilskudd
€5493891
Kontakt prosjekt

Kontaktperson: Carlos Adolfo Grande
E-post: carlos.grande@sintef.no