Progress on Meshed HVDC Offshore Transmission Networks

Prosjektakronym
PROMOTioN

PROMOTioN-prosjektet skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land. 

Høyspent likestrømsoverføring (HVDC) er tenkt, men utplassering av HVDC offshore energinett er i dag hindret av høye kostnader på omformingsteknologi, manglende erfaring med beskyttelsessystemer og umodne internasjonale regler og finansielle instrumenter. 

Tre nøkkelteknologier

Prosjektet skal adressere utfordringene ved å utvikle og demonstrere tre viktige teknologier, regulatoriske og økonomiske rammer og en distribusjonsplan for offshore energinett fra 2020 og utover. 
Den første, viktige teknologien er en Diode Rectifier offshore omformer. Konseptet er banebrytende fordi det utfordrer behovet for komplekse, store og dyre omformere, det reduserer investeringen og vedlikeholdskostnadene og gir økt tilgjengelighet. Den andre teknologien som prosjektet skal utvikle er et beskyttelsessystem for HVDC-energinett, som skal utvikles og demonstreres av flere leverandører. 
Den tredje teknologien skal demonstrere ytelsen til eksisterende HVDC-effektbryter for å skape trygghet og vise klarhetsgraden til den avgjørende nettverkskomponenten.

Setter rammer for bruk

I tillegg skal prosjektet utvikle internasjonale regulatoriske og økonomiske rammer, som er avgjørende for finansiering, distribusjon og bruk av prosjektets funn. 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€51 685 330
EU-tilskudd
€39327743