PROPAT - prosessanalytisk teknolgi

Prosjektakronym
PROPAT

PROPAT er et Horisont 2020 finansiert prosjekt som har utviklet fleksible, skalerbare og rimelige prosessovervåkings- og kontrollsystemer. Prosjektet ble avsluttet i desember 2018. 

Høy grad av automatisering

Prosessindustrien krever høy grad av automatisering, overvåking, avansert simulering og kontroll i sine ofte svært komplekse produksjonsprosesser og operasjoner. Det legges vekt på kontinuerlig produksjon, blanding, reaksjon og separasjon av materialer av høy verdi. Globalisering og konkurranse er drivere for prosessanalytisk teknologi (PAT), som muliggjør sømløs prosesskontroll, større fleksibilitet og kostnadseffektivitet. 

Utvikling av sensorer og analytiske verktøy

PROPAT har utviklet nye sensorer og analytiske verktøy som skal gi målinger på sammensetning, partikkelstørrelse, samt mer tradisjonelle men smarte sensorer for målinger av andre prosessparametre som temperatur, flyt og trykk. Videre har prosjektet integrert disse i en allsidig global kontrollplattform for datainnsamlig, databehandling og prosessering for å måle egenskapene knyttet til prosessflyt og produkter, nøyaktig og i sanntid. Plattformen innehar også selv-lærende og prediktive egenskaper, som vil redusere kostnader knyttet til selv små avvik i en optimal prosess. 

 

Prosjektets fulla navn er Robust and affordable process control technologies for improving standards and optimising industrial operations.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 882 261
EU-tilskudd
€5484161
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator: 

Mr. Yorgos Chalkias, IRIS Technology Group
gchalkias@iris.cat
+34 93 554 25 00