RE4 – Bygger resirkulerbare og gjenbrukbare hus

Prosjektakronym
RE4

RE4-prosjektet har demonstrert hvordan materialer og strukturer fra BA-avfall effektivt kan gjeninnføres i produksjonssyklusene for betong og tømmerkomponenter. Et fullt prefabrikkert og 100% gjenbrukbart bygg nå en realitet.

Byggebransjen er en viktig driver for europeisk velstand. Samtidig er den en storforbruker av råvarer og produserer store mengder bygg- og anleggsavfall (BA-avfall). Dette er sentrale utfordringer – identifisert i Europa 2020-strategien, som krever at EUs medlemsland må gjenbruke, resirkulere og gjenvinne minst 70% av vekten til ufarlig BA-avfall. Dette målet kan oppnås ved å benytte bygg- og riveavfall når en rekonstruerer/renovere og pusser opp bygninger.

Har bidratt til å nå 2020-målene

RE4-prosjektets overordnede mål er å fremme nye teknologiske løsninger for design og utvikling av strukturelle og ikke-strukturelle forhåndsproduserte elementer med høy grad av resirkulerte materialer og gjenbrukte strukturer fra bygninger som er delvis eller fullstendig revet.

Teknologien skal sørge for energieffektiv nybygging og renovering, og dermed redusere miljøbelastningen. Denne teknologien har, sammen med strategier for design og produksjon, i høy grad bidratt til å nå 2020-målet for gjenvinning av BA-avfall.

Prosjektets fire pilarer:

  • Maksimere mengden verdifullt materiale som blir gjenvunnet
  • Designe komponenter som kan gjenbrukes
  • Forbedre BA-avfallshåndtering gjennom digitalisering
  • Øke aksepten for produkter basert på BA-avfall

Nye resirkuleringsstrategier fører til større grad av resirkulerte materialer

Prosjektet har utviklet et avansert robotsorteringssystem for å forbedre kvaliteten på sorterte materialer, med hovedfokus på materialer med høy økonomisk verdi – som eksempelvis sand. Gjennom RE4 har konsortiet også definert nye kvalitetsklasser for tilslag fra BA-avfall og identifisert optimale resirkuleringsstrategier for hver av dem.

Dette førte til produksjon av fem nye betongmaterialer med forskjellige egenskaper, fire nye komponenter (blokker, fliser, tømmer og isolasjonsplater), og fire nye prefabrikkerte elementer (betong- og tømmerfasadeplater, bærende betongelementer og innvendige skillevegger). I alle disse produktene ble 50-85% av nytt materiale erstattet med resirkulerte materialer. Ved hjelp av prefabrikkerte og lett demonterbare komponenter, gjør RE4s innovative byggekonsept det mulig å bygge et nytt hus med opptil 100% gjenbrukbare strukturer.

Prosjektets fulle navn er REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated elements for building REfurbishment and construction.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 117 523
EU-tilskudd
€4808148
Kontakt prosjekt

Sonia SARACINO

Project Coordinator
CETMA

Phone: +39 3355428630
E-mail: sonia.saracino@cetma.it