REFRESH – Reduserer matsvinn

Prosjektakronym
Resource Efficient Food and Drink for the Entire Supply Chain

REFRESH utvikler en portal for beste praksis på tiltak som forebygger martsvinn. Prosjektets mål er å bidra til å nå bærekraftsmål 12.3 som skal halvere andelen matsvinn per innbygger innen 2030, samt redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden.

Prosjektet arbeider mot tre spesifikke mål:

  1. Utvikle strategiske avtaler i samarbeid med myndigheter, næringsliv og lokale interessenter i fire pilotland (Spania, Tyskland, Ungarn og Nederland). Næringslivet og andre interessenter blir invitert til å teste nye tilnærminger for å redusere matsvinn. God praksis skal videreføres til andre land
     
  2. Formulere EUs politiske anbefalinger og støtte nasjonal gjennomføring
     
  3. Designe og utvikle teknologiske innovasjoner, f.eks. for matvarebehandling og IKT-baserte plattformer og verktøy for å støtte nye og eksisterende løsninger for å redusere matsvinn

REFRESH fokuserer på matsvinn som kunne vært unngått, og ønsker å øke forståelsen av verdien av redusert matsvinn. Prosjektet forsker på driverne bak matavfall, med særlig fokus på atferdsvitenskap. Forskningsresultatene og erfaringene fra de ulike prosjektene blir brukt til å utvikle verktøy som skal gjøre det enklere for næringsliv og individuelle forbrukere å redusere matsvinnet. I tillegg blir det arrangert konferanser og videokonkurranser for matavfallsløsninger.

Målet er å redusere matsvinnet i EU med 30 % innen 2025.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 444 757
EU-tilskudd
€8999757
Kontakt prosjekt

E-Mail

info@eu-refresh.org

Project Coordinator

Toine Timmermans |   Phone +31 317 481524
Coordinator REFRESH & Program manager sustainable food chains
Wageningen UR Food & Biobased Research

Scientific Coordinator

Hilke Bos-Brouwers |   Phone +31 317 480137
Senior Scientist & Projectleader Sustainable Chains
Wageningen UR Food & Biobased Research

Dissemination Partner

Stephanie Wunder
Senior Fellow
Ecologic Institute