Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities

Prosjektakronym
ROCK

ROCK-prosjektets mål er å utvikle en nyskapende, samarbeidende og sirkulær tilnærming til regenerering og gjenbruk av historiske bysentre.

Prosjektet tar sikte på å skape ny måter å få tilgang til og erfare kulturarv for å sikre miljøvennlige løsninger, deltakelse gjennom levende laboratorier og økt sikkerhet. IKT-sensorer og -verktøy skal muliggjøre ROCK-prinsippene, og prosjektets interoperable plattform skal muliggjøre nye måter å samle inn og utveksle data for å skape nettverk og synergier. 
Merverdien er kombinasjonen av bærekraftige modeller, integrerte styringsplaner og tilhørende finansieringsmekanismer som baserer seg på vellykkede økonomiske ordninger.
Forventningen er å oppnå effektive og felles beslutninger som bidrar til å skape bedre tilgjengelighet, økt bevissthet, sosiale samhørighet og større deltakelse i lokale beslutningsprosesser. 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€10 586 949
EU-tilskudd
€9873586
Kontakt prosjekt