Remote Medical Diagnostician

Prosjektakronym
ReMeDi

Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.

I årene som kommer vil helsevesenet oppleve et større press som følge av eldrebølgen, og det vil bli behov for større kostnadseffektivitet. I avsidesliggende områder kan det allerede i dag være utfordrende å få tilgang til spesialister. Gjennom prosjektet ReMeDi utviklet forskere en robot som skal kunne utføre undersøkelser av pasienter i hjemmene sine. Ved hjelp av berøringssensorer og effektiv telekommunikasjon, kan roboten bli spesialistens forlenge hånd milevis unna.

Avstandsundersøkelse av mageregionen

Prosjektet utviklet en prototype på en robot som kan gjøre en fysisk undersøkelse av pasienten blant annet ved hjelp av berøringssensorer, og sender dataene tilbake til helsepersonell. Roboten kan styres hundrevis av kilometer unna. Det som gjør roboten unik, er at den kan gjøre fysiske undersøkelser av mageregionen. I tillegg kan den gjøre ultralydundersøkelser. På den måten kommer undersøkelsene så nær som mulig på en undersøkelse en spesialist ville utført selv. Roten klemmer på pasientens mage og kan registrere stivheten i indre organer og registrere pasientens tilbakemeldinger.
Roboten har et tilhørende styrings- og kommunikasjonssystem som spesialisten kan bruke til å styre den, men målet er at neste generasjon vil kunne være en selvstendig robot som kan gjøre undersøkelser på egenhånd.

Fjernmedisinsk diagnostikk og behandling

Det har vært stor vekst innen medisinsk fjernstyrte robotsystemer de siste årene. Målet er å kunne tilby spesialiserte helsetjenester over store avstander, og ta bort behovet for at legen og pasienten er til stede på samme sted. På denne måten kan pasienter som bor avsidesliggende få tilgang til spesialiserte helsetjenester, og gjøre at eldre eller funksjonshemmede får større selvstendighet.
Fordeler slik behandling vil kunne gi er: tilgang til helsetjenester, effektiv bruk av bemanningsressurser, reduserte kostnader, begrensning av smittefare mellom pasient og helsepersonell osv. Man forventer også denne typen telemedisin vil kunne spille en viktig rolle i utviklingsland, i områder som er rammet av naturkatastrofer og i krigsområder hvor det er vanskelig å frakte pasienter til sykehus.
EU støtter flere slike prosjekter innen telemedisin, og ReMeDi er et av prosjektene som har mottatt støtte de siste årene. Prototypen er for tida stasjonert på et sykehus i Polen, men det er interesse fra medisinske miljøer fra hele verden for roboten.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 058 836
EU-tilskudd
€3079995
Kontakt prosjekt

University of the West of England
Brian Allen
Telefon: +44 117 328 2529