Ren kustlinje - Effektiv håndtering av sjøavfall

Prosjektakronym
Ren kustlinje

Ren kustlinje-prosjektet er et grenseoverskridende samarbeid om de gjennomgående utfordringene knyttet til sjøavfall i Øresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektet skal utvikle nye, smartere og billigere metoder, modeller og teknikker for å håndtere avfall i hav mer effektivt i fremtiden, med sikte på å redusere tilstrømningen og mengden av avfall i havet og på strender. 

Gjennom et opptrappet samarbeid har relevante aktører i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området gode muligheter for å skape en fungerende organisasjon og struktur for økt og bedre styring av sjøavfall. Gjennom forebyggende aktiviteter og fokus på økt gjenbruk og resirkulering, skal prosjektet redusere miljøbelastningen og skape nye verdier for det marine avfallet som er til syvende og sist er et internasjonalt miljøproblem. 

Prosjektets overordnede mål:

  • Redusere mengden søppel i havet og på strender.
  • Skape en plattform for langsiktig arbeid i det aktuelle geografiske området (Interreg KASK).
  • Knytte arbeidet til pågående arbeid innen Helcom og OSPAR.
  • Utvikle arbeidsmetoder og finansieringsmodeller for håndtering av sjøavfall og annet avfall.
  • Utvikle felles forskningsmetoder og levere resultater på lokalt nivå.
  • Gjøre samfunnet oppmerksom på problemet, samt øke kunnskap og forpliktelse når det gjelder sjøavfall.

Ren kustlinje-prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og har fått bevilget støtte fra det europeiske regionale utviklingsfondet. Prosjektet består av partnere fra Sverige, Norge og Danmark.

Les mer om prosjektet på deres hjemmeside

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 800 000
EU-tilskudd
€2919295
Kontakt prosjekt

Helena Bredin
Sotenäs Kommun
Prosjektleder, Ren kustlinje

Mobil: +46 (0)721-47 09 47
E-post: helena.bredin@sotenas.se