Resilience-Increasing Strategies for Coasts - toolKIT

Prosjektakronym
RISC-KIT

RISC-KIT prosjektet har levert ferdige metoder, verktøy og styringsmetoder for å redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.

Omfattende verktøypakke

Verktøypakken RISC-KIT består av et rammeverk for kystrisikovurdering (CRAF) som raskt kan vurdere nåværende og fremtidige hotspot-områder for kystrisiko. Pakken inneholder også et kvantitativt system for tidlig varsling av kystrisiko, en nettbasert styringsguide som tilbyr nyskapende og kostnadseffektive økosystembaserte DRR-tiltak og en kystrisikodatabase av nåværende og historiske sosioøkonomiske data. Verktøypakken vil gjøre det mulig for Europas kystforvaltere, besltuningstakere og interessenter å identifisere hotspot-områder, produsere tidsriktige prognoser og tidlige advarsler, vurdere effekten av klimarelaterte, sosioøkonomiske og kulturelle endringer på kystrisiko og velge de beste beredskapstiltakene.

Bidra til måloppnåelse

Gjennom ti forskjellige casestudier har verktøysettet blitt testet ut. Sluttproduktene av prosjektet vil bidra til å oppnå UNISDR-katastrofereduksjonsmål, samt fremme EUs metoder gjennom nyskapende e-læring og open access publisering. RISC-KIT har samarbeidet med Belmont Forum-prosjekter, EU-prosjekter og et internasjonalt ekspertråd med medlemmer fra tredjeland som opplever lignende typer trusler.

Les mer om RISC-KIT her.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 654 453
EU-tilskudd
€5999692
Kontakt prosjekt

Kontakt prosjektet her