ROBINS - Robotteknologi og autonome system for inspeksjon av skip

Prosjektakronym
ROBINS

ROBINS-prosjektet tar sikte på å fylle teknologiske og regulatoriske hull som i dag fremdeles representerer en barriere for implementering av roboter og autonome systemer (RAS) i aktiviteter knyttet til inspeksjon av skip, å forstå sluttbrukerens faktiske behov og forventninger, samt analysere hvordan eksisterende eller nær fremtids teknologi kan møte dem.

Roboter og autonome systemer

Prosjektet har til hensikt å forbedre RAS-systemers evne til å måle og undersøke i navigering og posisjonering i begrensede områder, samt muligheten til å få tilgang til og bevege seg trygt i farlige områder. ROBINS har også til hensikt å gi nye programvareverktøy for bilde- og databehandling, som eksempelvis for produksjon av 3D-modeller og virtuelle og forstørrede virkelighetsmiljø, for å gi landmålere samme nivå av informasjon som oppnådd ved direkte menneskelig observasjon.

Rammeverk for vurdering

Et rammeverk for vurdering av ekvivalens mellom resultatene av RAS-assisterte inspeksjoner og tradisjonelle prosedyrer vil også bli gitt ved å definere testprosedyrer, kriterier og beregninger for evaluering av RAS-ytelse.Testkampanjer vil bli utført både ombord i skip og i et bestemt testanlegg, hvor repeterbare tester og målinger kan utføres. Utviklingen av robuste tekniske løsninger og et regelverk for RAS-assistert skipsinspeksjon forventes å effektivisere storskala implementering av RAS teknologi i marin industri. Effektene av teknologien knyttet til sikkerhet, eksempelvis i farlige miljøer, er store og har allerede kommet til uttrykk i andre industrielle sektorer som energi, olje og gass.  Den økonomiske effekten forventes å være gunstig for robot-industrien med nye forsyningskjeder og nye potensielle markeder, IKT-industrien med nye tjenester og produkter for databehandling som er spesifikk for marine industrier, skipseiere, operatører og sertifiseringsorganer. 

 

Prosjektets fulle navn er Robotics Technology for Inspection of Ships.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 566 425
EU-tilskudd
€2746435
Kontakt prosjekt

Kontakt prosjektet her