RUGGEDISED- tester, implementerer og akselererer smartbymodellen over hele Europa

Prosjektakronym
RUGGEDISED

Ruggedised er et fyrtårn-prosjekt under Horisont2020 med mål om å skape et urbant område drevet av sikker, rimelig og ren energi, smart elektromobilitet og smarte verktøy og tjenester. 

Forbedret livskvalitet

Ved å tilby rene, trygge, attraktive, inkluderende og rimelige bo- og levevilkår vil prosjektet forbedre innbyggernes livskvalitet. Bruken av fornybare energikilder og økt bruk av elektriske kjøretøy spiller en viktig rolle i dette, og vil føre til nedgang i CO2 utslipp. Prosjektet skal skape et stimulerende miljø for økonomisk utvikling gjennom å generere bærekraftige jobber, oppmuntre innbyggerne til å involvere seg i smarte løsninger og fremme start-ups og selskaper til å utnytte muligheter innen grønn digital økonomi og IoT. 

Økt innbyggerdeltakelse

For å oppnå disse målene skal fyrtårnbyene kombinere integrerte smarte løsninger for energi og e-mobilitet med forretningsmodeller med de rette insentivene for aktørene til å investere i og delta i et smart samfunn. 

 

Det offisielle navnet til Ruggedised er: Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts in Sustainable energy Deployment

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Totalbudsjett
€19 562 868
EU-tilskudd
€17692858
Kontakt prosjekt