Safety-ENhancing Innovations for Older Road userS

Prosjektakronym
SENIORS

SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 

Målet er å utvikle en nødvendig forståelsen av ulykkescenarier, skademekanismer og risiko og å implementere disse funnene i test- og vurderingsprosedyrer.

Håndterer økende problem

Den demografiske strukturen er i endring i Europa, noe som fører til nye og store utfordringer. Med reduserte fødselsrater og økt levealder vil antallet personer over 65 stige fra 17% i 2012 til 28% i 2020. Samtidig endrer bevegelsesbehovet hos eldre seg. Endringene i demografi og adferd skaper bekymringer over mobilitet og trafikksikkerhet. Ulykkestall viser at antall døde og alvorlige skadede på europeiske veier er kraftig redusert, men nyere data fra ERSO viser en økende antall eldre i dødsstatistikken. Det utgjør en utfordring som må løses for å møte målene som er satt for ytterligere reduksjon av dødsulykker. 

Integrert tilnærming

For å redusere dødsfall og skader i trafikken skal prosjektet bruke en integrert tilnærming og tilby verktøy for å oppmuntre til bred bruk av avanserte sikrings- og beskyttelsessystemer for eldre og andre sårbare trafikanter. Tiltakene benytter seg av resultater fra tidligere prosjekter som THORAX og AsPeCSS.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 885 587
EU-tilskudd
€2885587
Kontakt prosjekt

Se prosjektets hjemmeside