Science Link Network

Prosjektakronym
Science Link

 

Hvordan kan man jevne ut fordelingen av forskning og innovasjon i Østersjøen og samtidig øke den industrielle innovasjonen i regionen? Science Link-prosjektet mener de kan ha funnet svaret!

I Østersjøregionen er det en ujevn fordeling av forskning og innovasjon mellom de vestlige landene og landene i øst. Den industrielle innovasjonen er også lavere enn det man kanskje kunne forventet tatt i betraktning de verdensledende infrastrukturene for forskning som befinner seg i den viktige regionen. Science Link har forsøkt å løse dette på en måte som har kvalifisert til finalistplass i RegioStars Awards!

Hands-on tilnærming

Relevante aktører hadde behov for bedre informasjon omkring tjenestene og mulighetene som var tilgjengelig for dem. Dette problemet har det EU-finansierte prosjektet Science Link nettverket forsøkt å besvare. Prosjektet har utviklet strukturer for ”smart samarbeid” og redskaper for å gi støtte og råd til virksomheter, og da spesielt små og mellomstore bedrifter.

Science link fokuserer på ”hands-on” tjenester gjennom ”kosultasjons-punkter”. Ved å ha kontaktpersoner på stedet i forskningsinfrastrukturene og ved universitetene får virksomheter informasjon om muligheter og kapasitet etterhvert som de trenger det.

Flaggskip i Østersjø-strategien

Prosjektet var et flaggskip av EU sin strategi for Østersjøregionen under innovasjonsområdet som siktet seg inn på å promotere global konkurransedyktighet og vekst gjennom å støtte entreprenørskap, næringsutvikling, forskning og økt innovasjonskapasitet.

Den praktiske tilnærmingen til prosjektet og proaktive kontaktpersoner har koblet mange entreprenører med forsknings- og industripartnere, noe som har hatt konkrete resultater ved å sette fart på produktinnovasjon i regionen.

Et oppfølgingsprosjekt med navnet Baltic TRAM har blitt satt opp basert på suksessen til Science Link. Baltic TRAM har blitt satt opp med flere partnere og forskningskapasitet fra Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Prosjektet opererer under banneret til Science Link Nettverket, men dekker et videre spekter av aktiviteter og verdiskapende tjenester innenfor forskningsinfrastrukturer, inkludert markedsføring og kunnskapsutveksling. 

Les mer om finalistprosjektet her

Koordinatorland
Totalbudsjett
€3 618 930
EU-tilskudd
€2789950
Kontakt prosjekt

Managing authority:

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Grubenstr. 20
D -18055 , Rostock 
Deutschland
Eeva , Rantama 
Tel. +49 38 1454845281 
E-mail  info@eu.baltic.net 
Web  http://www.eu.baltic.net 

Beneficiaries: 

Deutsches Elektronen-Synchrotron

Notkestr. 85
D -22607 , Hamburg 
Deutschland
Uwa Sassenberg 
Project manager
Tel. +49 40 89984891 
E-mail  UWE.SASSENBERG@DESY.DE 
Web  http://www.science-link.eu/ 

Fagområde