SCOREwater - Smart vannforvaltning

Prosjektakronym
SCOREwater


SCOREwater utvikler digitale verktøy for å hjelpe kommuner med å håndtere avløpsvann, overvann og flom på en kostnadseffektiv måte. 

SCOREwater skal utforske nye teknikker for vannføringskontroll og hydrologisk modellering, og utvikler varslingssystemer for vann og avløp. Prosjektet vil blant annet kunne forutse vannforurensing ved hjelp av sensorer og meteorologiske data.

All data og kunnskap vil bli samlet på en digital plattform slik at brukerne kan lære av hverandre og dra nytte av erfaringene som blir gjort. Dette gir mulighet for økonomiske besparelser både når det gjelder vedlikehold og driftskostnader. Prosjektet utvikler også et spill som skal bidra til å øke innbyggernes bevissthet og engasjementet for bærekraftig vannforvaltning. 

Prosjektets fulle navn er Smart City Observatories implement resilient water management.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 787 787
EU-tilskudd
€4998727
Kontakt prosjekt