SeaDataCloud – Videreutvikler system for håndtering av marin data

Prosjektakronym
SeaDataCloud

SeaDataCloud er et Horisont 2020 prosjekt med mål om å forbedre SeaDataNet-tjenester og øke bruken av disse ved å ta i bruk sky- og HPC-teknologi for økt ytelse. SeaDataNet er et todelt prosjekt finansiert under FP6 og FP7.

SeaDataNet er et standardisert system for å administrere store og mangfoldige datasett som samles inn av flåter med oseanografisk observasjonssystem, og automatiske observasjonssystemer. Dette prosjektet ble iverksatt ettersom det marine observasjonssystemet er svært fragmentert. Data som blir hentet inn av over 600 offentlige og private datainnsamlende laboratorier er verken standardiserte eller lett tilgjengelige. Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data. 

Tar i bruk skyteknologi

SeaDataCloud bygger videre på målsettingene fra og er en del av SeaDataNet. Ved å ta i bruk ny sky- og HPC-teknologi, og ved å inkludere avanserte tjenester i et virtuelt forskningsmiljø vil flere brukere vil bli involvert over lengre økter. Forskere vil få tilgang til en samling av tjenester og verktøy, skreddersydd for deres spesifikke behov. Dette vil styrke marineforskning og muliggjøre generering av verdiskapende produkter. 

Vil forbedre tjenestene

For å få tilgang til den nyeste skyteknologien og -fasilitetene samarbeider SeaDataNet med EUDAT, et nettverk av databehandlingsinfrastrukturer som utvikler og driver et felles rammeverk for styring av vitenskapelig data over hele Europa. SeaDataCloud vil forbedre tjenestene til brukere og dataleverandører, optimalisere datasentre og strømmer, og samarbeide med andre europeiske og internasjonale nettverk.

Les mer om SeaDataNet I og SeaDataNet II

Fult navn på prosjektet er: Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 999 737
EU-tilskudd
€9999737
Tags