SiEUGreen – Optimaliserer urbant landbruk

Prosjektakronym
SiEUGreen


SiEUGreen skal utvikle og teste nye teknologiske og ressurseffektive løsninger for landbruk i urbane og peri-urbane områder. Prosjektet skal bidra til økt matsikkerhet, ressurseffektivitet og robuste byer.

Klimaendringer, befolkningsvekst og økt urbanisering har stor innvirkning på matsikkerheten. Urbant landbruk vil derfor bli viktig for å sikre tilstrekkelig og næringsrik mat i fremtiden. SiEUGreen vil demonstrere hvordan teknologisk innovasjon og sirkulære løsninger i urbant jordbruk kan ha en positiv innvirkning på helse, miljø og økonomi. I tillegg til å forbedre matsikkerheten, gjør grønne tak og vegger byene mer levelige gjennom mindre støy, bedre luftkvalitet og redusert flomrisiko. Å dyrke mat selv er også bra for både helsen og lommeboka, og kan i tillegg ha en positiv effekt på mental helse.

Enkel matproduksjon for alle

Ulike dyrkingsmetoder skal testes ut for å gjøre det enklere for amatørgartnere å lykkes med lokalmatproduksjon, som for eksempel meitemarkkomost. Målet er å optimalisere kompostblandinger og redusere bruken av torvbasert jord, som er miljøskadelig. Det vil også installeres klimaregulerte veksthus i leilighetskomplekser, slik at beboere får mulighet til å dyrke sin egen mat. Prosjektet vil i tillegg undersøke hvordan urbant landbruk påvirker integrering, relasjonsbygging og samfunnsengasjement.

Toalettavfall skal bli til matjord

SiEUGreen har også et stort fokus på ressurseffektivitet, og utvikler kretsløpbaserte rensemetoder. Toalettavfall og kvernet organisk husholdningsavfall skal samles inn via et vakuumsystem, og ledes til en biogassreaktor. Avfallsressursene blir deretter omdannet til gjødsel, kompost og biogass som brukes til å dyrke mat. Med økt urbanisering blir det enda viktigere å rense svartvann og gråvann for å optimalisere bruken vannressursene, spesielt i områder med stor knapphet for vann.

Prosjektets fulle navn er Sino-European innovative green and smart cities.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 377 867
EU-tilskudd
€6999999
Kontakt prosjekt

Kontaktskjema:

https://www.sieugreen.eu/Home/Contact