Smart and Inclusive Solutions for a Better Life in Urban Districts

Prosjektakronym
SMARTER TOGETHER

SMARTER TOGETHER sitt overordnede mål er å levere smarte og inkluderende løsninger for å forbedre befolkningens livskvalitet. 

Lyon, München og Wien er de tre ledende byene i det nylig lanserte prosjektet SMARTER TOGETHER. Prosjektet er støttet av EU innenfor rammen av Horisont 2020-programmet og tar sikte på å utvikle IKT løsninger for overføring av energi i rurale områder. Hovedfokuset i dette prosjektet vil være på produksjon og forbruk av fornybar energi og mobilitet. 

Foruten de tre byene som er nevnt ovenfor er det også andre byer som er en del av prosjektet. Santiago de Compostela, Sofia og Venezia er involvert slik at de kan få inspirasjon til egen utvikling, mens det er to såkalte observatører, nemlig Kiev og Yokohama. Denne gruppen er støttet av nærmere 30 europeiske partnere, blant annet lokale myndigheter, forskningssentre og universiteteter. 

SMARTER TOGETHER presenterer 5 ulike smarte løsninger, 1) living labs for brukermedvirkning, 2) fjernvarme for lavenergi distrikter, 3) oppussing for å bli lavenergi bygg både offentlig og privat, 4) smart data management plattformer og smarte tjenester, og sist men ikke minst, 5) e-mobilisering for bærekraftig mobilitet. 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 038 725
EU-tilskudd
€2883893
Kontakt prosjekt

Lyon Confluence 

Rue du Lac

69003 Lyon 

France