Smart Service Power

Prosjektakronym
Smart Service Power

Smarte løsninger er essensielt for å håndtere den aldrende befolkningen i Europa. Den internettbaserte plattformen i Smart Service Power samler inn data som gjør at eldre kan bo hjemme lenger og samtidig være sikre på at de får den hjelpen de behøver når det er nødvendig.

Løsningen har også kvalifisert til en finaleplass i RegioStars Awards som er en prisutdeling til de beste regionale prosjektene i Europa! 

Fjernstyrt hjemmetjeneste i tyske byer

De tyske byene Dortmund, Duisburg og Arnsberg er i gang med å teste ut ny teknologi for fjernstyrt hjemmetjeneste som gjør det mulig for eldre å bo hjemme så lenge som mulig og samtidig være sikre på at medisinske tjenester og annen assistanse aldri er for langt unna. Testene i de tyske byen demonstrerer hvordan slike systemer kan ha en bærekraftig forretningsmodell.
Prosjektet hjelper oss å overbevise samfunn, hjelpetjenester, helseforsikringsselskap, boligforeninger og seniorer og deres slektninger at smart teknologier kan være en stor del av løsningen de trenger, forteller Bettina Horster, forretningsutviklingsdirektor hos VIVAI Software AG til RegioStars Awards.

Kostnadseffektiv løsning

Den aldrende befolkningen i Europa kombinert med tjenestene som kreves for de trenger hjelp setter sterkt press på økonomien til samfunn og helsetjenester. Eksperter har spådd at helsekostnadene knyttet til eldre vil mer enn dobles innen 2030. En knapphet på sykepleiere er også med på å hemme helsetjenester.
Det EU-finansierte prosjektet Smart Service Power er en mer kostnadseffektiv måte å møte denne utfordringen på enn andre alternativ, som eksempelvis å bygge flere seniorhjem. Prosjektet har utviklet en internettbasert plattform som kan brukes sammen med internett-tilkoblede sensorteknologier som gir eldre muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig.
Plattformen kan følge med på en persons tilstand i ekte tid, forutse forverringer i helsen, oppdage medisinske nødstilfeller og tilkalle helsehjelp dersom det er nødvendig. Teknologien forsikrer brukerne om at medisinsk hjelp vil bli gitt når de trenger det. Systemet kan også forutse når det eventuelt vil være bedre for en person å bli flyttet til et eldrehjem.
Ved å gjøre hjemmene til eldre ”smartere” gjennom internettilkoblede teknologier mener prosjektet at man har potensiale til å fylle noen av gapene som kommer på grunn av mangel på sykepleiere, ønskene til eldre om å bo hjemme lengre, berolige slektninger som er bekymret for de eldres omsorg, samt kutte kostnader for kommuner og helsetjenester.

Integrerte fjernstyrt assistanse-funksjoner

Plattformen integrerer fjernstyrt assistanse-funksjoner fra e-helse, smarte hjem, AAL, nødtelefonssystem, pleie- og resepsjonstjenester. Systemet kan eksempelvis tilegne seg informasjon fra en kombinasjon av internett-tilkoblede sensorer som følger bevegelse, kroppstemperatur, vekt, og hydreringsnivå.
Eksempler inkluderer en spesiell hudlapp som overvåker fuktighetsnivå gjennom hudspenninger og overfører informasjonen til plattformen. Den kan gi beskjed til deltakeren eller helsetjenester dersom personen ikke drikker nok vann eller er dehydrert. En sensor på vekter samler data og evaluerer unormale endringer i vekten til deltakere. Eksempelvis kan en plutselig vektøkning tyde på væskeansamling som igjen kan indikere hjerteproblemer. Videre kan en tilkoblet medisindispenser gjøre det mulig å måle en pasients medisin hver dag og sørge for at de husker å ta medisinene til riktig tid. En ”time of flight” sensor i taket fjerner problemet med at folk glemmer å ta på seg sporingsutstyr og kan oppdage fall, samt følge med for å se om personen kommer seg raskt eller trenger medisinsk hjelp. I tillegg kan deltakere opprettholde sine kognitive evner gjennom interaktive spill for å trene hukommelsen.

Stordata teknikker og mønsteranalyser

En av de store innovasjonene i prosjektet er at de automatisk måler all data fra de ulike internett-tilkoblede sensorene på en plattform som gir proaktiv støtte for deltakere og sporer deres helsetilstand gjennom stordata teknikker og mønsteranalyser. Intelligente algorytmer gjenkjenner nødstilfeller i hjemmet og kan identifisere individuelle behov. De innovative sensorene i prosjektet kan også forutse om deltakerne trenger preventiv omsorg. 
Noen av prosjektmedlemmene har også planer om å etablere offentlig-private partnerskap for å endre forskningsresultatene til ekte tjenester som kan bli markedsført til kommuner, helseforsikringsselskaper, boligforeninger, deres beboere og deres slektninger. 

Les mer om prosjektet og hvorfor de ble valgt ut til finalister i RegioStars Awards her.

 

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 808 606
EU-tilskudd
€1404303
Kontakt prosjekt

VIVAI Software AG

Beterstraße 13-15
D -44137 , Dortmund 
Deutschland
Bettina , Horster 
Tel. +49 23191448875 
E-mail  bettina.horster@vivai.de 
Web  http://www.vivai.de 

 

Managing authority:

EFRE Verwaltungsbehörde: MWEIMH NRW

Berger Allee 25
D -40213 , Düsseldorf 
Deutschland
Anja , Schumacher 
Tel. +49 21161772202 
E-mail afre.verwaltungsbehoerde@mweimh.nrw.de 
Web  http://www.efre.nrw.de