SMARTFISH - Utvikler teknologi for presisjonsfisking

Prosjektakronym
SMARTFISH

Prosjektet skal utvikle, teste og promotere teknologiske løsninger for fiskerinæringen. Målet er å få på plass systemer som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.

En rekke ulike systemer skal utvikles, blant annet maskinsyn, kamerateknologi, big data, kunstig intelligens, dataprosessering, akustikk, ROV teknolgi og LED-teknologi. Smartfish ønsker å utvikle observasjons- og tolkningsutstyr til fiskebåter slik at de enkelt kan kartlegge fiskebestander, samt identifisere art og størrelse før og under fangst. Det vil gi god oversikt over bestander og vekstforhold, som vil gi bedre forvaltning og sette mindre press på sårbare fiskebestander. Det vil også gjøre det mulig for fiskerne å sortere bort fisk som ikke er bestilt. Prosjektet vil i tillegg bidra til mer effektivt fiske og økt økonomisk lønnsomhet til fiskeflåter.

Teknologien skal testes ut i 11 havområder, deriblant Norskehavet, Barentshavet, Nordsjøen og Middelhavet.

Prosjektets fulle navn er Smart fisheries technologies for an efficient, compliant and environmentally friendly fishing sector

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 961 540
EU-tilskudd
€5976764
Kontakt prosjekt

Prosjekt koordinator: 

Bent Herrmann

Bent.herrmann@sintef.no