SmartH2O

Prosjektakronym
SmartH2O

Prosjektet SmartH2O vil gjennom utvikling av en IKT plattform effektivisere forbruket av vår mest dyrbare ressurs: Vann. Ved å integrere nye teknologier som mer nøyaktig bergegner sosiale behov, kombinert med dynamisk prising og avanserte kartlegginger av forbruksmønstre er målet å skape bevisste forbrukere.

Bevisstgjøring

På bakgrunn av kunnskap om forbruksmønster vil man kunne forutsi sosiale behov. Et viktig aspekt ved denne kunnskapen er å finne ut hva som er effektive kampanjer for å bevisstgjøre forbrukerne om sitt eget vannforbruk. Holdningskampanjer, dynamisk prising og vannsparekampanjer er alle aktuelle virkemidler som vil få et bedre kunnskapsgrunnlag, og dermed kunne brukes mer effektivt. På denne måten kan man tilpassede virkemidler til den sosiale situasjonen, og samtidig ikke gå på bekostning av livskvalitet eller forsyningssikkerhet.

Forventet effekt

En forventet effekt av prosjektet er en betydelig nedgang i vannforbruket. Gjennom toveiskommunikasjon vil vannverket kunne informere kunden om hvordan spare både vann og penger, og vanndistributører tilpasse drift etter behov, noe som har betydelige miljøfordeler.

 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€3 573 368
EU-tilskudd
€2508842
Kontakt prosjekt

Rizzoli Andrea Emilio
Tel.: +41 58 666 66 64