SOPHIE - En forskningsagenda for forbindelsen mellom havmiljøet og folks helse

Prosjektakronym
SOPHIE

Det kommer i økende grad frem beviser som indikerer at havmiljøet og folks helse er knyttet sammen. Denne sammenhengen omfatter både helse og velferdsrisiko, samt en rekke potensielle fordeler og muligheter. I USA har de allerede funnet mange beviser for dette, men mange andre steder i verden er disse spesifikke utfordringene og mulighetene enda relativt ukjent.
 

Prosjektet bygger på det eksisterende konsortiet ”the Seas, Oceans and Public Health in Europe” (SOPHIE), som allerede har vist lederskap i å kartlegge disse utfordringene i Europa. Konsortiet samler et internasjonalt tverrfaglig europeisk team innenfor marine, helse, sosial og økonomiske forskningseksperter og praktikere for å utforske disse forholdene i den europeiske konteksten. Dette gir SOPHIE en større rekkevidde på tvers av fag og samfunn i Europa og internasjonalt.
 

SOPHIEs hovedmål er å levere en klar og bevisbasert "Oceans and Human Health Strategic Research Agenda" (SRA) innenfor den europeiske konteksten, samt sørge for at strukturer som trengs for å utvikle og implementere denne strategiske forskningsagendaen er på plass, og vil eksistere etter prosjektets levetid.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 000 000
EU-tilskudd
€2000000
Kontakt prosjekt

Koordinator for prosjektet: University of Exeter