Tidal turbine Power take-off Accelerator

Prosjektakronym
TiPA

TiPA er et innovativt prosjekt med en ”direct drive Power Take-Off (PTO)” for en tidevannsturbin. Formålet med prosjektet er å redusere livsstidskosten til en tidevannsturbin med 20%, øke serviceintervallet med to år og oppnå en livstid på 20 år. Dette vil gjøre tidevannsenergi ett skritt nærmere å konkurrere med andre fornybare energikilder.

PTO-systemet (power take-off) er et kraftuttak som transformerer mekanisk kraft til elektrisitet ved at tidevannsturbinen roterer. Den produserte elektrisiteten eksporteres til nettet.
Prosjektet har sikret finansiering fra Horisont 2020 Programmet for Forskning og Utvikling. Varigheten på prosjektet vil være 3 år og vil bli testet onshore i Tyskland, og offshore i Skottland for en tredjeparts bekreftelse av design og testresultater.
Når prosjektet er ferdig, vil sektoren for tidevannsenergi være ett skritt nærmere å konkurrere på en kommersiell basis med andre fornybare energikilder. Slik vil nytten av prosjektet og havenergi som helhet maksimeres. En kommersialiseringsstrategi vil bli utviklet for salg og lisensiering av PTO til teknologiutviklere på tidevannsenergi, og utforske potensielt bruk for teknologien utenfor tidevannsektoren.
Dette prosjektet vil bidra til å gjøre Europa ledende innenfor denne sektoren og vil gjøre det mulig å eksportere teknologien på det internasjonale markeder etterhvert som industrien vokser. 

Ler mer her: http://www.tipa-h2020.eu 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 401 565
EU-tilskudd
€4401565
Kontakt prosjekt