TOPIOS - sporing av plast i havet

Prosjektakronym
TOPIOS

Mengden plastavfall i havet øker fra år til år. I følge de siste anslagene når mer enn 5 millioner tonn plastavfall havet hvert år. Dette er mye mer enn hva man finner flytende på havets overflate, som betyr at det «mangler» store mengder plastavfall. TOPIOS-prosjektet skal adressere denne problemstillingen gjennom å forbedre vår forståelse av hvordan plastavfall beveger seg i havet.

Kart over plastartikler i havet

For å kunne spore plasten, skal TOPIOS lage en modell som skal spore omløpene til plastavfall i havet.  Parameterne i modellen skal hentes fra havområder og tanklaboratorier. Her vil simulerte plastartikler blir sporet for å kunne lage et kart over veier og transportruter i hav- og kystområder.

Beskyttelse av marin fauna

Den numeriske modelleringen vil bli brukt av TOPIOS til å evaluere ulike scenarioer og teste hypoteser, blant annet for å finne hvor trusselen mot marin fauna er størst.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Totalbudsjett
€1 484 760
EU-tilskudd
€1484760
Kontakt prosjekt

Erik van Sebille, prosjektleder

e.vanSebille@uu.nl