TransAlgae: Fra alger til biodrivstoff

Prosjektakronym
TransAlgae

Kan alger brukes til å rense fjord- og havområder med mye utslipp? Det er dette aktørene bak prosjektet TransAlgae ønsker å finne ut av. 

Den overordnede målsettingen til prosjektet er å finne nye løsninger for fornybar energi, og produkter fra alger som har blitt dyrket frem i et nordisk klima. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som biodrivstoff.

Aktørene bak TransAlgae ønsker å implementere innovative løsninger for produksjon av biomasse fra avfall, ved å benytte både mikro- og makroalger i produksjonen. Videre skal man utvikle et effektivt system for dyrking og omdanning av algebasert biomasse til blant annet energiproduksjon. En av arbeidsmetodene i prosjektet er å teste ut algeproduksjon på steder hvor det er mye utslipp av næringsstoffer i havet, og se hvordan algene blant annet kan fjerne karbondioksid på en miljøvennlig måte.

Forskere i Norge, Sverige og Finland arbeider med prosjektet, som har vunnet prisen Arctic Project Award.

Målgruppen til TransAlgae er særlig små og mellomstore bedrifter, som for eksempel vann- og avløpsverk, biogassprodusenter, meierier, kraftprodusenter og masse- og papirindustrien.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 209 675
EU-tilskudd
€1059646
Kontakt prosjekt

Kontaktperson ved Sveriges lantbruksuniversitet: Francesco Gentili, francesco.gentili@slu.se