Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability

Prosjektakronym
TURAS

TURAS er et EU finansiert prosjekt som kommer med naturbaserte løsninger for urbane strøk. I byer mangler det ofte grønne områder. TURAS har jobbet med å fremme løsninger som kan gjøre grå områder mer grønne. Dette bidrar til å gjøre byområdene mer beboelige og bærekraftige, slik at de skaper bedre trivsel. Prosjektets 20 partnere jobbet med 12 byer på pilotprosjekter som fremmet konsepter for økologisk bærekraft. 

Et av prosjektets høyt profilerte design er en åpen ledningsramme med levende planter som danner vegger og tak. Prosjektet utviklet en demonstrasjon av konseptet kalt en 'grønn stue', på et 140 kvadratmeters område på toppen av Ludwigsburgs rådhuspark i Tyskland. Området åpnet i april 2014. Området har 7000 busker og 128 platan, og gir en selvstendig urban oase hvor folk kan stå, sitte og møtes i skyggen. En mobil versjon gjør at konseptet kan bli flyttet til enhver by. En innebygd vanntank og et vanningsanlegg holder plantene i live, samtidig som en modulær kubeform gjør at strukturen enkelt kan utvides på stedet. 

Prosjektet implementerte også andre naturbaserte løsninger som involverte lokalsamfunn i partnerlandene Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Serbia, Slovenia, Spania og Storbritannia. Disse løsningene inkluderte konsepter for grønne områder, diskusjoner om urbane byer, sirkulærøkonomi, økosystem tjenester, luft- og lyd-forurensing, bærekraftige bygninger, klimaendring adapsjoner, biodiversitet, energieffektivitet, flomforvaltning og urbant landbruk.

TURAS har også ført til et nytt selskap, Osmos, som tar opp initiativene fra TURAS. Osmos forsøker å engasjere lokalsamfunn i å utvikle en bærekraftig urban økonomi. Et annet resultat har vært et program i Irland kalt the Reusing Dublin. Dette programmet identifiserer ledige og falleferdige områder i Dublin som en del av en kampanje for å blant annet gjøre dem om til rimelige boplasser.   

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 869 490
EU-tilskudd
€6813819
Kontakt prosjekt

For generelle spørsmål: info@turas-cities.eu