Triangulum

Prosjektakronym
Triangulum

Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer. Flaggskipsbyene Manchester, Eindhoven og Stavanger fungerer som testfasiliteter for innovative prosjekter innen bærekraftig mobilitet, energi, IKT og forretningsmuligheter.

Prosjektkonsortiet kombinerer interdisiplinær erfaring og ekspertise fra 22 partnere fra industri, forskning, og kommuner som deler samme mål og forpliktelser til å utvikle og implementere smarte løsninger til replikasjon i de tre følgebyene Leipzig, Praha og Sabadell.
Triangulum har et budsjett på €30 millioner, hvorav €25 millioner kommer fra Horisont 2020. Midlene fordeles gjennom prosjektperioden som varer fra 2015 til 2020.

Eindhoven

Philips’ tidligere industriområde vil bli et kreativt distrikt, bygget på smart teknologi. Det vil blant annet bli mulig å booke elektriske kjøretøy fra et bildelingssystem, gjennom distriktgjennomgående IKT-infrastruktur. I tillegg vil det innføres elektriske busser for å gjøre byen med øko-vennlig. Bakgrunnen for tiltakene er et mål om å gjøre innbyggerne i stand til å utvikle bærekraftige mønstre innen energi og mobilitet.
Eckart Vaartbroek-distriktet domineres av sosialboliger, som vil bli renovert med energieffektive løsninger. Samtidig som prosjektene skal gjøre byen til en pioner innen teknologianvending, er det altså også et sosialt element tilstede. For å så presist som mulig kalkulere energibesparelsene fra prosjektet, vil det bli benyttet et IT-instrument i stand til å simulere mengden kostnader og besparelser gjennom 3D-modellering av distriktet.

Stavanger

Distriktet Paradis/Hillevåg vil bli transformert til et living lab – et brukersentrert, open-innovation økosystem, som integrerer forsknings- og innovasjonsprosesser i et public-private-people partnership. Blant prosjektene som vil finne sted er at 100 privathjem vil bli utstyrt med integrerte smarte løsninger. Tjenestene inkluderer varme- og lyskontroll, innovative sikkerhets- og videoløsninger, og ladestasjoner for el-kjøretøy.
Stavanger kommune vil konstruere et fornybar energi-anlegg til anvendelse i tre større kontorbygg. Lyse vil benytte sine IKT- og energiløsninger til å utstyre en skole og et pleiehjem med innovative videoløsninger, forbedret energieffektivitet, bygningsautomasjon, og ladestasjoner. Universitetet i Stavanger utvikler en skydata-hub, til å samle og analysere data fra prosjektet. Rogaland Fylkeskommune vil gå til innkjøp av batteridrevne busser, som årlig er i stand til å kjøre 70.000 km. Til slutt vil Greater Stavanger Economic Development fokusere på å spre kunnskap om de nye integrerte løsningene, i tillegg til å bidra til å utvikle et rammeverk for forretningsdrift i smarte byer.

Manchester

Prosjektet finner sted i “Corridor Manchester” – en to kilometer lang strekning som inneholder to av Englands største universiteter og en av de største medisinske forskningscampusene i Vest-Europa. Totalt inneholder området over 60.000 ansatte, samt over 70.000 studenter.
Hovedmålet med prosjektet er å gjøre Corridor Manchester til en av de største kunnskapsdrevne lavkarbondistriktene i Europa. Implementering av smarte bygninger og mobilitet, samt andre IKT-løsninger skal blant annet medføre redusert energiforbruk, økt bruk av fornybare energikilder, økt effektivitet for næringslivet, og økt sysselsetting. Det er ventet at området vil tiltrekke 20.000 nye ansatte og 40.000 nye studenter i årene frem mot 2025.
Manchester-konsortiet ledes av byrådet, og inkluderer forsknings- og næringslivsaktører i form av Siemens, Clicks and Links, University of Manchester og Manchester Metropolitan University.

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€29 501 430
Kontakt prosjekt

Damian Wagner
Fraunhofer IAO
Project coordinator of Triangulum
damian.wagner@iao.fraunhofer.de

Marielisa Padilla
University of Stuttgart IAT
Deputy Coordinator of Triangulum
marielisa.padilla@iao.fraunhofer.de

Charlotte Schlicke
Steinbeis-Europa-Zentrum
Legal and financials
schlicke@steinbeis-europa.de

Main press contact 
Lena Ohlig
Steinbeis-Europa-Zentrum
Communication and Dissemination
ohlig@steinbeis-europa.de