URBANREC - Resirkulerer grovavfall

Prosjektakronym
URBANREC - Resirkulerer grovavfall


URBANREC tar sikte på å utvikle og implementere et øko-innovativt og integrert avfallshåndteringssystem for grovavfall. Målet er å sikre en høy grad av gjenbruk og materialgjenvinning.

I dag bor 75 % av EUs befolkning i byer, og antallet er forventet å stige til 82 % innen 2050. Gode avfallshåndteringssystemer er derfor nødvendig for å unngå ytterligere miljømessige problemer, men ikke alle avfallsstrømmer blir utnyttet. Dette gjelder spesielt for grovavfall, som er for stort til å plasseres i dunker og sekker.

Men enn 60 % av EUs grovavfall går til deponering da det ikke finnes spesifsikke regler for håndtering av dette avfallet. URBANREC ønsker å utnytte grovavfallet ved å utvikle avansert teknologi for fragmenteringsmaskiner for å oppnå optimal resirkulering. Råmaterialene blir deretter brukt til å produsere nye produkter. Prosjektet fokuserer spesielt på tekstiler, madrasser, hardplast, trevirke og PU-skum, som i dag har liten grad av gjenvinning.

Prosjektet har også utviklet en kundeportal og en egen APP for innsamling av grovavfall, samt et samarbeidsnettverk bestående av bedrifter, frivillige organisasjoner, bruktbutikker og kunstskoler som skal bidra til økt gjenbruk.

Det er forventet at prosjektet vil redusere deponert grovavfall i EU med 50 %, og teknologien som utvikles kan kutte CO2-utslippene med 20 %.

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 978 981
EU-tilskudd
€8618970
Kontakt prosjekt

email: urbanrec@aimplas.es
tel: +34 96 136 60 40