VI-SEEM - etablering av et virtuelt forskningsmiljø

Prosjektakronym
VI-SEEM

VI-SEEM er et nylig avsluttet treårig Horisont 2020- finansiert prosjekt. 

Virtuelt forskningsmiljø

Prosjektet har etablert et virtuelt forskningsmiljø (VRE) i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet. Det virtuelle forskningsmiljøet skulle legge til rette for det regionale tverrfaglige samarbeidet, med særlig fokus på de vitenskapelige miljøene innen biovitenskap, klimatologi og digital kulturarv. VI-SEEM bygde på suksessen fra tidligere e-infrastrukturprosjekter, som har vært avgjørende for å muliggjøre forskning og IKT-utvikling av høy kvalitet i regionene.

Videreføring av beste praksis

Ved å tilby nettverks- og beregningsmessige ressurser, applikasjonsstøtte og opplæring i både Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet, har prosjektet bidratt til den europeiske visjonen om inkluderende og smart vekst, basert på kunnskap og innovasjon, som beriker det europeiske forskningsområdet. Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre utnytte synergier, for bedre tjenesteyting innenfor et enhetlig virtuelt forskningsmiljø som disponeres av vitenskapelige samfunn med stor innvirkning i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavsregionen. VI-SEEM har utnyttet og styrket forskningskapasiteten til bruskersamfunn og dermed forbedret forskningsproduktiviteten og konkurranseevnen på paneuropeisk nivå. Å inngå, dele og utnytte ressursene over SEEM-regionen i en felles plattform, har sikret kontinuitet og utvidelse av tilgjengelige ressurser og tjenester over hele regionen.

Prosjektets fulle navn er VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean.

Les mer om prosjektet her

 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 300 000
EU-tilskudd
€3300000
Kontakt prosjekt

info@grnet.gr