Vineyards´ Integrated Smart Climate Application

Prosjektakronym
VISCA

VISCA-prosjektets hovedmål er å gjøre sør-europeisk vinsektor motstandsdyktig mot klimaendringer. Konsortiet mener resultatene vil ha stor overføringsverdi til europeisk frukt- og bærindustri. 

Vindruer er spesielt truet av klimaendringer, da subtile forskjeller i mikroklima påvirker direkte ved å føre til økende surhetsnivåer, og økt sårbarhet mot skadedyr og sykdommer, noe som fører til endret vinkvalitet og -egenskaper. Vinindustrien trenger derfor verktøy for å kunne tilpasse seg. 
VISCA skal utvikle en klimatjeneste for bedre beslutningstaking ved å integrere lima-, landbruks- og sluttbrukernes spesifikasjoner. På denne måten kan sektoren bedre utforme strategier for å tilpasse seg klimaendringer på kort og lang sikt. Tjenesten skal valideres ved å demonstrere den i Spania, Italia og Portugal, hos partnere som inngår i konsortiet. 
Hovedmålet er å gjøre vinsektoren motstandsdyktig mot klimaendringer, samtidig som at kostnader og risikoer reduseres.

 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 197 958
EU-tilskudd
€2793144
Kontakt prosjekt