VitalNodes - Muliggjør effektiv og bærekraftig fraktlevering

Prosjektakronym
VitalNodes

VitalNodes tar sikte på å muliggjøre effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder gjennom TEN-T, det Trans-Europeiske Transportnettet. Prosjektet ønsker å integrere 88 urbane noder i de eksisterende europeiske, nasjonale og regionale transportkorridorene.

TEN-T bidrar til effektiv flyt av varer og tjenester i det indre markedet, men resulterer også i økt godstrafikk. Det fører til at urbane områder må løse utfordringer knyttet til dårlig luftkvalitet, støy og trafikksikkerhet. VitalNodes ønsker derfor å forbedre europeisk samtrafikk, samt utvikle bærekraftig mobilitet i byene. Det gjøres blant annet gjennom økt satsing på elektriske transportmidler, som for eksempel ved å erstatte biler med elektriske lastesykler. Målet er å etablere et langvarig ekspertnettverk gjennom analyser, workshops og møter med internasjonale eksperter. 

VitalNodes skal levere følgende:

  1. Et selvbærende nettverk bestående av eksperter, sluttbrukere og prosjekteiere
  2. Et godt utarbeidet verktøy som også kan brukes i fremtidige prosjekter
  3. Validerte anbefalinger om hvordan urbane noder kan integreres i TEN-T-nettverkskorridorene.

VitalNodes-prosjektet finansieres av Horisont 2020-programmet, og varer fram til november 2019.

Les mer om prosjektet her.

Prosjektets fulle navn er: Building a lasting expert network that delivers evidence-based recommendations for Vital Urban Nodes along TEN-T Corridors.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 998 715
EU-tilskudd
€1998715
Kontakt prosjekt

For mer informasjon, kontakt prosjektkoordinator: 

https://vitalnodes.eu/contact-us/