XCYCLE - Vil redusere antall sykkelulykker

Prosjektakronym
XCYCLE

XCYCLE er et prosjekt som vil bidra med innovative og effektive, avanserte sikkerhetsmålinger for å redusere antall ulykker hvor syklister kolliderer med motoriserte kjøretøy.

Syklister opplever en uforholdsmessig del av alvorlige skader og dødsfall i trafikken. Denne ufordelaktige situasjonen har økt de siste årene, samtidig som syklister ofte ikke behandles likt av trafikksystemer (for eksempel trafikksignaler som ofte ikke klarer å registrere når syklister nærmer seg). 

XCYCLE forsøker å utvikle midlene for å likestille syklisters behandling i trafikken, for å oppfordre folk til å sykle og for å gjøre sykling tryggere. XCYCLE vil utvikle teknologi rettet mot å forbedre aktiv og passiv gjenkjenning av syklister, systemer som informerer både syklister og bilister om farer ved veikryss, effektive metoder for å presentere informasjon i kjøretøy og i trafikken, samt samarbeidssystemer rettet mot å redusere kollisjoner med syklister involvert. 

Prosjektets offisielle navn er: "Advanced measures to reduce cyclists' fatalities and increase comfort in the interaction with motorised vehicles"

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 009 332
EU-tilskudd
€5009330
Kontakt prosjekt

Prosjekt koordinator:
Professor Luca Pietrantoni: luca.pietrantoni@unibo.it