Europakommisjonen

Denne rapporten presenterer tekniske retningslinjer som skal forebygge og begrense forurensning i mineralindustrien.
Denne rapporten kommer med tre anbefalinger til hvordan man kan øke finansieringen til sirkulære prosjekter.
Denne rapporten ser på den økonomiske utviklingen i EUs akvakultursektor
Denne rapporten ser på hvordan marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Denne rapporten ser på de viktigste hindringene og driverne for bærekraftige forretningsmodeller.
Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.
Workshop om strategisk samarbeid innen Blå Vekst i Nordsjøregionen.
Arne Haarr lurer på hvordan målet om å resirkulere 30% av fosfor skal oppnås uten å vurdere kloakkslam.
Europakommisjonen gir gjennom European Data Portal tilgang til offentlige data fra hele Europa for gjenbruk i private og offentlige tjenester.
Europakommisjonen organiserte i juni 2016 en workshop om strategisk Blå Vekst samarbeid i Nordsjø-regionen for å identifisere behov og prioriteter for utvikling av nye muligheter innen den blå økonomien.