Stichting Deltares

Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
Formålet med SubCoast er å utvikle en tjeneste for å overvåke omfanget av og innvirkningen av nedbør i de kystnære delene av lavlandet.
Hovedmålet til FAIR-prosjektet er å redusere faren for oversvømmelse i Nordsjø-regionen ved å forbedre ytelsen på flomvern-infrastruktur. 
JERICO-NEXT har som mål å tilby driftstjenester for kontinuerlig og bærekraftig levering av høy kvalitet miljødata og informasjon om produkter knyttet til marine miljøet i europeiske kystfarvann.
ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.