NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.