Universitetet i Bergen

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
Formålet med dette prosjektet er å sammenligne stamcelle-behandling med tradisjonell beintransplantasjon, for å se om førstnevnte er bedre enn dagens behandlingsmetoder og kan bli fremtidig rutinebehandling ved sykehus.
Hvordan påvirker klimaendringer i Arktis vær og klima på den nordlige halvkulen? Det vil prosjektet Blue-Action se nærmere på.
Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.
MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
Blue-Action-prosjektet skal gi grunnleggende og empirisk begrunnet vitenskap som kvantifiserer og forklarer rollen som klimaendringer i Arktis har på vær og klima på den nordlige halvkule. 
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
DiscardLess-prosjektet skal bidra med kunnskap, verktøy og teknologier for å eliminere tilbakekasting av fisk som er økonomisk uinteressante eller mindre enn fastsatt minstemål. 
ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.