University of Liverpool

I4Fututre, et Horisont 2020-finansiert prosjekt, er et internasjonalt, tverrfaglig og intersektorielt doktorgradsprogram ved Universitetet i Uleåborg. Programmet er basert på full utnyttelse av mulighetene for moderne bildebehandling og karakteriseringsmetoder i tverrfaglig samarbeid. 

Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
Urban GreenUP skal med en skreddersydd metodikk støtte renaturering av byområder som vektlegger reduksjon av klimaforandringer og effektiv vannforvaltning. 
AQUACROSS-prosjektet skal støtte EUs innsats for å forbedre biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.
Informasjons- og kommunikasjonsplattform for å tilby støtte til alle EU-medlemsstater i deres arbeid med å implementere maritim arealplanlegging.