University of Edinburgh

Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
Prosjektet skal utvikle nye forretnings- og investeringsmuligheter i korrosjonsløsninger og nye materialer til offshore-energiinstallasjoner.
TiPA er et innovativt prosjekt med en ”direct drive Power Take-Off (PTO)” for en tidevannsturbin.
Universitetet i Edinburgh er et av de største og mest suksessrike universiteter i Storbritannia, med et internasjonalt rykte for faglig dyktighet.