Alma Mater Studiorum - Universita de Boligna

Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
PLASTOX undersøker mikroplastens ferd gjennom den marine næringskjeden.
iSCAPE-prosjektet skal skape bærekraftige luftforurensningsstrategier, politiske tiltak og atferdsendringer.
KillSpill leverer innovative teknologier som kan integreres i prosesser for opprydding av oljesøl