Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera IP

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
CERES fremmer en årsak-virkning-forståelse av hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke Europas viktigste fisk- og skalldyrpopulasjoner og deres habitater.