Natural Environment Research Council

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Hvordan påvirker klimaendringer i Arktis vær og klima på den nordlige halvkulen? Det vil prosjektet Blue-Action se nærmere på.
ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
Formålet med SubCoast er å utvikle en tjeneste for å overvåke omfanget av og innvirkningen av nedbør i de kystnære delene av lavlandet.
Blue-Action-prosjektet skal gi grunnleggende og empirisk begrunnet vitenskap som kvantifiserer og forklarer rollen som klimaendringer i Arktis har på vær og klima på den nordlige halvkule. 
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
COLUMBUS-prosjektet skal utnytte betydelige investeringer i marin og maritim forskning ved å sikre tilgjengelighet av forskningsresultater for sluttbrukere.