Natural Environment Research Council

Prosjektet skal gi bedre forståelse av klimaendringer på Arktis og dets globale konsekvenser gjennom tverrfaglig samarbeid.
En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Hvordan påvirker klimaendringer i Arktis vær og klima på den nordlige halvkulen? Det vil prosjektet Blue-Action se nærmere på.
ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
Formålet med SubCoast er å utvikle en tjeneste for å overvåke omfanget av og innvirkningen av nedbør i de kystnære delene av lavlandet.
Blue-Action-prosjektet skal gi grunnleggende og empirisk begrunnet vitenskap som kvantifiserer og forklarer rollen som klimaendringer i Arktis har på vær og klima på den nordlige halvkule.