Siemens

Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.
TiPA er et innovativt prosjekt med en ”direct drive Power Take-Off (PTO)” for en tidevannsturbin.
Det ideale screeningsverktøyet er nøyaktig, billig, ikke-invaderende og kan med letthet brukes uten innvirkning på våre daglige aktiviteter. Det er SNIFFPHONE.
PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.
Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
CityVerve-programmet bringer sammen de smarteste personer og organisasjoner for å bygge innbyggersentrerte Internet of Things (IoT) applikasjoner ,som tar mål av seg å redefinere "smart" i konteksten av levende og virksomme byer.
SMARTER TOGETHER sitt overordnede mål er å levere smarte og inkluderende løsninger for å forbedre befolkningens livskvalitet.