Katholieke Universiteit Leuven

PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk.
GRID4EU er et prosjekt som tar sikte på å demonstrere avanserte Smart Grid-løsninger som har stort potensiale for å bli replisert og skalert i Europa.
E-highway2050 utvikler en metodologi for å skape en robust utvidelsesplan for ett europeisk kraftoverføringsnettverk.
PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
PolyCE-prosjektet skal utarbeide tekniske krav og karaktersystem for å bedre resirkuleringen av plast og styrke plastens attraktivitet på markedet.
SHINE-prosjektet skal støtte transnasjonalt og tverrsektorielt samarbeid i omsorgssektoren for å utvikle nytt næringsgrunnlag for SMB-er.
SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning. 
PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
Det overordnede mål med SoilCare er å identifisere og evaluere jordforbedrende systemer (CS) og agronomiske teknikker for å øke lønnsomhet og bærekraft i europeisk landbruk.
RIBuild har som formål å gjøre historiske bygg mer energieffektive ved bruk av termisk isolasjon.