HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL(1062)

Prosjektet skal gi bedre forståelse av klimaendringer på Arktis og dets globale konsekvenser gjennom tverrfaglig samarbeid.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
Hvordan påvirker klimaendringer i Arktis vær og klima på den nordlige halvkulen? Det vil prosjektet Blue-Action se nærmere på.
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel -GEOMAR- er en av verdens ledende institusjoner innen marin forskning.