HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL(1062)

GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.
FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel -GEOMAR- er en av verdens ledende institusjoner innen marin forskning.