National Technical University of Athens

iRead arbeider med å utvikle en programvareinfrastruktur som skal støtte språkopplæringen.
Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
ZERO BRINE skal tilrettelegge for sirkulærøkonomi i prosessindustrien ved å utvikle konsepter, teknologiske løsninger og forretningsmodeller. 
SET-Nav-prosjektet skal støtte strategiske beslutningsprosesser for å styrke innovasjonsnivået mot et rent, sikkert og effektivt energisystem. 
Employer-Led Vocational Education and Training in Europe (ELVETE) er et nettverk som består av 12 europeiske partnere som sammen skal forbedre fagopplæring.
Hovedmålet til Waste4Think-prosjektet er å fremme overgang fra dagens avfallshåndtering til sirkulærøkonomi.