Centre National de la Recherche Scientifique CNRS

Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
NUNATARYUK er et EU-finansiert Horisont 2020-prosjekt som skal bidra til å danne et nettverk som skal drøfte utfordringene med at permafrosten i Arktis tiner.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
P4SB vil ved hjelp av syntetisk biologi omgjøre oljebasert plast til et biologisk nedbrytbart materiale.
ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
LUC4C-prosjektet har hatt som målsetning å fremme grunnleggende kunnskap innen klimaforandringer.
RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
Prosjektet Plascarb har utviklet en teknologi som kan transformere matavfall til grafittkarbon og fornybar hydrogen.